Tietoturvallisuus hallintaan suurissa ja keskisuurissa yrityksissä

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen varmistaminen on haastava tehtävä, ja mitä suurempi organisaatio, sitä monitahoisemmaksi ja haasteellisemmaksi tehtävä muodostuu. Riittävän tietoturvallisuuden toteuttaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia tietoturvallisuuden menettelyjä kaikkialla missä tietoa esiintyy.

Suuret yritykset tarvitsevat keskitetyn ratkaisun, jonka avulla tietoturvallisuuden riittävä taso varmistetaan koko organisaatiossa. Yrityksen täytyy voida vakuuttua, että sen jokaisessa yksikössä, toimipisteessä ja tietojärjestelmässä tietoja suojataan asianmukaisilla, riittävillä tavoilla. Tämä täytyy yhä useammin voida osoittaa auditoinneissa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vakuuttamiseksi.

CastilSec on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin. Sen avulla voidaan varmistaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet keskitetysti, ottaen huomioon eri tietojen ja tietojärjestelmien erilaiset luottamuksellisuuden ja kriittisyyden asteet.

CastilSecin avulla suurimmatkin yritykset voivat systemaattisesti hallita tietoturvallisuuteen liittyviä suojattavia kohteita, turvamenettelyjä, riskejä, prosesseja, vastuita, työtehtäviä ja tietoturvallisuuden kehittämistä kokonaisuudessaan. Tietoturvapäällikkö tai muut tietoturvasta vastaavat henkilöt voivat varmistaa reaaliaikaisesti, että tietoturvapolitiikan mukaiset, riittävät tietoturvamenettelyt on toteutettu yrityksen kaikissa yksiköissä, toimipisteissä ja tietojärjestelmissä ja että tietoriskit on tunnistettu ja käsitelty.

Myös toimialakohtaisten tietoturvavaatimusten noudattaminen voidaan todentaa CastilSeciin syötettyjen tietojen perusteella. Lisäksi laajat hakuominaisuudet, dokumenttien hallinta ja monipuolinen raportointi kuuluvat CastilSecin ominaisuuksiin.

Tuloksena on optimaalinen ja todennettu tietoturvallisuus koko organisaatiossa.

Suurille yrityksille sopivimmat versiot ovat CastilSec Professional, joka on turvallinen verkkopalvelu (SaaS) ja CastilSec Enterprise, joka asennetaan yrityksen valitsemaan ympäristöön, haluttaessa kokonaan omaan ylläpitoon.

 

Lue tästä lisää CastilSecin ominaisuuksista ja versioista

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous