Tietoturvallisuus hallintaan julkishallinnossa

Tietoturvallisuuden varmistaminen on yhä tärkeämpää myös julkishallinnon organisaatioissa ja aiheeseen liittyvät lainsäädännön vaatimukset ovatkin tarkentuneet viime vuosina.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen varmistaminen on haastava tehtävä, se edellyttää oikeita ja riittäviä menettelyjä kaikkialla missä tietoa esiintyy. Mitä suurempi organisaatio, sitä monitahoisemmaksi ja haasteellisemmaksi tehtävä muodostuu.

Julkishallinnon organisaatio tarvitsee keskitetyn ratkaisun, jonka avulla tietoturvallisuuden riittävä taso varmistetaan koko organisaatiossa.

Organisaation täytyy tietää, että sen jokaisessa yksikössä, toimipisteessä ja tietojärjestelmässä tietoja suojataan asianmukaisilla, riittävillä tavoilla. Tämä täytyy myös voida osoittaa auditoinneissa.

CastilSec on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin. Sen avulla voidaan varmistaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet keskitetysti, ottaen huomioon eri tietojen ja tietojärjestelmien erilaiset suojausluokitukset.

CastilSecin avulla julkishallinnon organisaatio voi systemaattisesti hallita tietoturvallisuuteen liittyviä suojattavia kohteita, turvamenettelyjä, riskejä, prosesseja, vastuita, työtehtäviä ja tietoturvallisuuden kehittämistä kokonaisuudessaan. CastilSec tukee lisäksi organisaatiota koskevien tietoturvavaatimusten noudattamisen hallintaa.

CastilSeciin on sisäänrakennettu prosessi tietoturvan hallinnalle ja kehittämiselle Se paljastaa merkittävimmät tietoriskit ja ehdottaa toimenpiteitä organisaation valitseman tietoturvan tason toteuttamiseksi. Myös laajat hakuominaisuudet, dokumenttien hallinta ja monipuolinen raportointi kuuluvat CastilSecin ominaisuuksiin.

Tuloksena on optimaalinen ja todennettu tietoturvallisuus koko organisaatiossa.

Julkishallinnon organisaatioille sopivimmat versiot ovat CastilSec Professional, joka on turvallinen verkkopalvelu (SaaS) ja CastilSec Enterprise, joka asennetaan organisaation valitsemaan ympäristöön, haluttaessa kokonaan omaan ylläpitoon.

 

Lue tästä lisää CastilSecin ominaisuuksista

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous