Tietoturvallisuus hallintaan CastilSecin avulla

CastilSec on yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tietoturvallisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan suunniteltu ohjelmistoratkaisu.

CastilSec tuottaa reaaliaikaisen ja tarkan kokonaiskuvan yrityksen tietoturvallisuuden tilasta sekä omaan käyttöön että tarvittaessa sidosryhmille. Sen avulla tietoturvallisuus nousee epävarman tuntuman tasolta kilpailutekijäksi.

CastilSec antaa selkeitä hyötyjä tietoturvallisuuden varmistamiseen

Yritys tai julkishallinnon organisaatio saavuttaa selkeitä hyötyjä CastilSecin käytöstä tietoturvallisuuden varmistamiseen

  • varmuus riittävästä tietoturvallisuudesta kaikilla osa-alueilla

  • mahdollisten puutteiden löytyminen helposti ja nopeasti

  • tietoriskien kattava hallinta

Erikokoiset organisaatiot, mikroyrityksistä suurimpiin, saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoturvallisuuden hallintaan CastilSecin avulla.

CastilSecin käyttö on kustannustehokas tie tietoturvallisuuden varmistamiseen ja hallintaan. CastilSec tuottaa selkeitä kustannussäästöjä verrattuna siihen, että organisaatio määrittelee kaikki tietoturvallisuuden menettelyt itse ja hallinnoi tietoturvallisuutta perinteisin menetelmin.

CastilSec kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen ja systemaattinen hallinta on haastava tehtävä. Se käsittää muitakin osa-alueita kuin tietojärjestelmät, palomuurit ja salasanat. Tietoturvallisuuteen kuuluvat mm. kulunvalvonta, henkilökunnan tietoturvatietoisuus, mobiililaitteiden turvallisuus ja kyberturvallisuus.

Jotta tietoturvallisuuden riittävästä tasosta voitaisiin varmistua kokonaisuutena, on se tehtävä järjestelmällisesti kaikilla alueilla. CastilSecin avulla voidaan ylläpitää ja hallita kaikkia tietoturvallisuuden osa-alueita, tietoturvallisuuden suojausmenettelyjä, prosesseja ja työtehtäviä keskitetysti ja järjestelmällisesti.

Tuloksena on riittävä ja todennettu tietoturvallisuus yli koko organisaation.

Toimintaperiaate

Käyttäjäorganisaatio syöttää CastilSeciin tietoja organisaatiosta, tietojärjestelmistään sekä käsittelemistään tiedoista ja vastaa CastilSecin kysymyksiin koskien tietoturvallisuuden menettelyjä.
CastilSec antaa suositukset tietoturvallisuuden käytännöistä eri aihealueille, analysoi tietoturvallisuuden nykytason ja tuottaa vertailun organisaation valitsemaan tavoitetasoon tai viranomaisvaatimuksiin.
Se paljastaa mahdolliset puutteet tietoturvallisuudessa ja ehdottaa toimenpiteitä organisaation valitseman tietoturvan tason toteuttamiseksi.
Myös dokumenttien hallinta ja monipuolinen raportointi kuuluvat ominaisuuksiin.

CastilSec versiot

Olemme kehittäneet CastilSecistä kolme eri kokoisille yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille soveltuvaa versiota. CastilSecin pääasiallinen toteutustapa on Internetin kautta tarjottava turvallinen verkkopalvelu (SaaS – Software as a Service). Asiakkaan omalla palvelimella ylläpidettävä Enterprise-versio sopii suurten organisaatioiden tarpeisiin.

  • CastilSec Expert on muutaman käyttäjän verkkopalveluversio, joka soveltuu pienehköjen organisaatioiden tietoturvallisuuden hallintaan

  • CastilSec Professional – laaja verkkopalveluversio – soveltuu keskikokoisille ja suurille organisaatioille kattavaan tietoturvallisuuden hallintaan

  • CastilSec Enterprise – palvelinversio omaan ylläpitoon – soveltuu kattavaan tietoturvallisuuden hallintaan suurille yrityksille tai julkishallinnon organisaatioille

 


Lue tästä tarkemmin CastilSecin monipuolisista ominaisuuksista

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous